Ditt djupa andetag  hjälper dig att hålla koncentrationen, vara i nuet och lyssna inåt. Intelligent sekvensering av positioner inspirerar och är viktigt för att förbereda kroppen på nästa position och för att få ut så mycket som möjligt av din yoga.  Att ha god ‘alignment’ i positioner är grunden för att du ska utvecklas på ett hållbart och skonsamt sätt. Step by step all is coming.

 

På instagram: yogatreebreathdeeply

Facebook: https://www.facebook.com/yogatreesweden/