Ashtanga Vinyasa

‘Anyone can practise. Young man can practise. Old man can practise. Very old man can practise. Man who is sick, he can practise. Man who doesn’t have strength, he can practise. Except lazy people; lazy people can’t practise Ashtanga yoga.’

Sri K Patthabi Jois 

 

Ashtanga vinyasa yoga är en dynamisk yogaform, där andning och rörelser flyter samman så att ställningarna (asanas) avlöser varandra i ett flöde från början till slut. Vinyasa innebär ett synkroniserat andnings/ rörelsesystem. Det är bestämt på förhand när i en ställning man andas in och när man andas ut, och även ett bestämt sätt att komma in och ur varje ställning. Oftast utövas ställningarna i en bestämd ordning. I Ashtanga Yoga finns rörelser för alla delar av kroppen och  eftersom ställningarna görs
i en slags serie där de föregående bygger upp för nästa är kroppen stark och mjuk nog när det är dags att ta nästa steg.

I Ashtanga yoga undervisas Serie 1 och vi tränar andning, solhälsningar, stående och sittande rörelserna samt de avslutande ställningarna i varierande omfattning.  Ibland utforskar vi enskilda ställningar och andra gånger följer vi den klassiska sekvensen för mer flow. Centralt är dock alltid att du får en djupare förståelse av din yogapraksis (god teknik och precision) framför antalet ställningar.

Alla kan yoga! Ställningarna modifieras alltid utifrån dina förutsättningar och är du nybörjare så tycker jag Ashtanga yogan är en fantastisk bas att lära sig grund ställningarna och att koordinera rörelse med andning. Denna kunskap har man sedan har med sig i sin framtida yoga även i utövande utanför Ashtanga Vinyasa inriktning.

Yoga är en livsfilosofi, som även har potential att frambringa en vibrerande hälsosam kropp och själ. Utförd i sin korrekta ordningsföljd leder ashtangayoga gradvis utövaren till återupptäckten av sin fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet – fysiskt, psykiskt och andligen. Genom denna övning i korrekt andning (Ujjayi Pranayama), ställningar (asanas) och fokuseringspunkter (dristi), får vi kontroll över sinnena och en djup medvetenhet om vårt inre. Man möter sig själv på mattan, om man tänker, känner eller agerar på ett visst sätt på mattan är det stor sannolikhet att man även reagerar så inför exempelvis utmaningar i vardagliga situationer.

Fysiskt märker du ganska snart att din kropp blir stark, smidig,
balanserad och lätt. Blodcirkulationen och syrehalten i ditt blod ökar, och sätter igång
en inre reningsprocess som sedan svettas ut. Man får bättre hållning. Efter en tid minns du ordningen på ställningarna och kan fokusera på rörelserna och den djupa andningen, det ger en sänkt stressnivå och ökad koncentration, som meditation i rörelse.

Bakgrund Ashtanga vinyasa yoga har sitt ursprung i Indien. På  1930-talet tolkade Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) och hans läromästare Sri Tirumalai Krishnamacharya  den gamle skriften Yoga Korunta skriven av Vamana Rishi. Skriften framhäver vikten av vinyasa och beskriver sekvenser av ställningar samt andra aspekter av yoga filosofi och praktik (såsom bandhas, dristi och mudras)  Tillsammans med andra klassiske yogaskrifter såsom Patanjalis Yoga SutraBhagavad Gita og Hatha Yoga Pradipika så utgör tolkningen af Yoga Korunta fundamentet for Ashtanga vinyasa yoga. Namnet kom från att Guruji upptäckte att det här var frågan om den mest ursprungliga form av yoga, den Ashtanga yoga som Patanjali nämner i Yoga Sutra.
Logo_v1