Mantra

Ashtanga Yogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin klass med att sjunga ett mantra på sanskrit (chanting). Som ett sätt att först vända uppmärksamheten till och sedan för att avrunda passet.

Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria. Mantrat hjälper oss att släppa våra tankar och tona in på rätt frekvens.

Både inlednings- och avslutningsmantrat är på Sanskrit. De refererar till indisk mytologi och hyllar ”den högste gurun” Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutras, en av yogans grundtexter och ses som yogans ‘gammelfarfar’. Mantrat i sin helhet
uttrycker tacksamhet till våra inre och yttre läromästare och det obrutna led av lärare som bevarat och fört Ashtanga Yoga traditionen vidare så att vi än idag kan utöva på samma sätt över hela världen.

Avslutnings mantrat är allmän önskan om lycka och välgång på jorden och alla människors välmående. Mantrat avslutas med att man repeterar ordet Shanti, fred. Det upprepas tre gånger med syfte att skapa balans mellan de fysiska, psykisk och det spirituella.

Inlednings- och avslutnings mantrat inleds och avslutas med OM.

OM kan ha många betydelser men sägs framförallt representera alltet eller världssjälen; allt som har varit, allt som är och allt som ska komma.

Avslutningsvis så är yoga en filosofi och ‘non dogmatisk’. Ingen religion. Nämns ordet ‘högre makt’ så kan man se det som helheten, allt, den delade energin.

 

 

ÖPPNINGSMANTRA

Om

vande gurūṇāṁ caraṇāravinde
sandarśita svātma sukhāva bodhe
niḥśreyase jāṅgali kāyamāne
saṁsāra hālāhala moha śāntyai

ābāhupuruṣākāraṁ
śaṅkha cakrāsi dhāriṇam
sahasra śirasaṁ śvetaṁ
praṇamāmi patañjalim

Om

AVSLUTANDE MANTRA

Om

svasti prajābhyaḥ paripāla yantām
nyāyena mārgeṇa mahīm mahīśāh
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityam
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ